เตรียมตัวให้พร้อมก่อนรับเหมาก่อสร้างบ้าน

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนรับเหมาก่อสร้างบ้าน

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนรับเหมาก่อสร้างบ้าน เตรียมตัวให้พร้อมก่อนรับเหมาก่อสร้างบ้าน ในการรับเหมาก่อสร้างบ้านนั้น สิ่งแรกที่เจ้าของบ้านจะเตรียมพร้อมก็คือ งบประมาณที่ใช้งานการรับเหมาก่อสร้างและการหาผู้รับเหมาก่อสร้างมาดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างบ้านให้กับคุณ แต่รู้หรือไม่คะการรับเหมาก่อสร้างบ้านสักหลังนั้น มีรายละเอียดที่เจ้าของบ้านต้องรู้อีกหลายอย่างด้วยกัน แล้วเจ้าของบ้านต้องเตรียมตัวอย่างไร มาดูกันเลยค่ะ เตรียมงบประมาณให้พร้อม ในการรับเหมาก่อสร้างบ้านนั้น สิ่งแรกที่เจ้าของบ้านต้องเตรียมให้พร้อมก็คือ งบประมาณที่ใช้ในการรับเหมาก่อสร้างบ้าน โดยในการรับเหมาก่อสร้างบ้านนั้นจะแบ่งงบประมาณออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ ค่าออกแบบบ้าน หากเจ้าของบ้านจ้างสถาปนิกให้ออกแบบบ้าน จะคิดเป็น 7.5%…