การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คืออะไร?

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คืออะไร?

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คืออะไร?

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คืออะไร? ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการเติบโตอย่างมาก จะเห็นได้ว่ามีบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์คอยให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนหลายรายด้วยกัน แน่นอนว่าการลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์นั้น การใช้บริการจากบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ช่วยให้นักลงทุนสามารถค้นหาอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ซึ่งการลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์คืออะไร มาดูกันเลยค่ะ

ลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์คือ

ลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์คือ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment) คือ การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โรงงาน โรงแรม เป็นต้น เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุน โดยอาจได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของรายได้จากการปล่อยเช่า หรือกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต

ประเภทของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 1. การลงทุนเพื่อปล่อยเช่า (Rental)

การซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่าให้กับผู้เช่า โดยผลตอบแทนที่จะได้รับคือค่าเช่า ซึ่งอาจได้รับเป็นรายเดือน รายปี หรือรายงวด โดยการลงทุนรูปแบบนี้มักนิยมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย เช่น คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮาส์ เป็นต้น

 1. การลงทุนเพื่อเก็งกำไร (Speculation)

การซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อหวังกำไรจากการขายในอนาคต โดยคาดหวังว่าราคาอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เมื่อถึงเวลาขายจะได้กำไรจากส่วนต่างราคาซื้อและขาย โดยการลงทุนรูปแบบนี้มักนิยมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน ซึ่งราคามักจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา

ประเภทของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 1. การลงทุนเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)

การซื้ออสังหาริมทรัพย์มาปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วขายต่อ โดยผลตอบแทนที่จะได้รับคือกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาใหม่ ซึ่งการลงทุนรูปแบบนี้มักนิยมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่าหรืออาคารเก่าที่มีศักยภาพในการพัฒนา

 1. การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT)

การลงทุนผ่านกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยนักลงทุนสามารถลงทุนใน REIT ได้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 • ผลตอบแทนจากการให้เช่า โดยการให้ผู้เช่าจ่ายค่าเช่าให้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผลตอบแทนประเภทนี้สามารถคาดการณ์ได้ค่อนข้างแน่นอน
 • ผลตอบแทนจากการขาย โดยการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็งกำไร โดยคาดหวังว่าราคาอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

ประโยชน์ของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 • เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์มีความต้องการสูง และมูลค่ามักเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา
 • สามารถใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจอื่นๆ ได้
 • สามารถใช้เป็นสินทรัพย์เพื่อประกันความเสี่ยงทางการเงิน
 • สามารถใช้เป็นมรดกตกทอดให้กับทายาท
โอกาสในการประสบความสำเร็จ

ข้อดีและข้อเสียของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ข้อดี

 • สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูง โดยเฉพาะในทำเลที่มีความต้องการสูง
 • อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าที่คงทน ไม่เสื่อมสภาพง่าย
 • สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์มาเพื่ออยู่อาศัยเองได้ด้วย

ข้อเสีย

 • ต้องใช้เงินลงทุนสูง
 • ใช้เวลาในการขายหรือปล่อยเช่านาน
 • มีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของตลาด

ก่อนตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และปรึกษาบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสม โดยควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ทำเลที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์
 • สภาพเศรษฐกิจและแนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • ประเภทของอสังหาริมทรัพย์
 • ราคาซื้อขาย
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษี ค่าตกแต่ง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์อาจผันผวนตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ เทคโนโลยี เป็นต้น ดังนั้น นักลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

Forbest Properties เราเป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีบริการด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้ง บริษัทนายหน้าขายที่ดิน ที่มีบริการขายที่ดินกรุงเทพและทั่วประเทศไทย เพื่อการลงทุน การอยู่อาศัย และเพื่อการพาณิชย์ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในกระบวนการซื้อขาย ที่มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 32 ปี หากคุณกำลังมองหาบริการที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินกรุงเทพ หรือบริษัทนายหน้าขายที่ดินกรุงเทพ ไม่ควรพลาดที่จะติดต่อบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Forbest Properties

สนใจติดต่อ

02-2874-569

line ID : @forbestproperties

www.forbestproperties.co.th