อยากลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ต้องรู้อะไรบ้าง

อยากลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ต้องรู้อะไรบ้าง

อยากลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ต้องรู้อะไรบ้าง

อยากลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ต้องรู้อะไรบ้าง การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูง แต่ก็มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูงเช่นกัน ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์ จึงควรศึกษาข้อมูลและเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อให้การลงทุนประสบความสำเร็จและลดความเสี่ยงลงได้

ความรู้พื้นฐานด้านอสังหาริมทรัพย์

 • ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะการใช้งาน เช่น บ้าน ที่ดิน อาคารพาณิชย์ โรงงาน โกดัง เป็นต้น
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทำเลที่ตั้ง สภาพเศรษฐกิจ แนวโน้มความต้องการ อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
 • รูปแบบการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนอสังหาริมทรัพย์สามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น ซื้อเพื่ออยู่อาศัย ซื้อเพื่อปล่อยเช่า ซื้อเพื่อเก็งกำไร เป็นต้น
ความรู้พื้นฐานด้านอสังหาริมทรัพย์

การเตรียมความพร้อมก่อนลงทุน

 • ความพร้อมทางการเงิน การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เงินลงทุนสูง จึงควรประเมินความพร้อมทางการเงินของตนเองให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ความรู้และประสบการณ์ การลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง จึงควรศึกษาข้อมูลและเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างละเอียด
 • แผนการลงทุน ควรมีแผนการลงทุนที่ชัดเจน ระบุวัตถุประสงค์ ระยะเวลา เงินลงทุน และผลตอบแทนที่คาดหวัง

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน

 • ทำเลที่ตั้ง ทำเลที่ตั้งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการตัดสินราคาอสังหาริมทรัพย์ จึงควรเลือกอสังหาริมทรัพย์ที่มีทำเลที่ตั้งดี ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น
 • สภาพทรัพย์สิน ควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น โครงสร้าง วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
 • แนวโน้มความต้องการ ควรศึกษาแนวโน้มความต้องการอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่นั้นๆ เพื่อประเมินโอกาสในการขายหรือเช่าในอนาคต
 • ราคา ควรเปรียบเทียบราคาอสังหาริมทรัพย์ในทำเลใกล้เคียง เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม
เตรียมความพร้อมก่อนลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ความเสี่ยงที่ต้องระวัง

 • ความเสี่ยงด้านราคา ราคาอสังหาริมทรัพย์มีความผันผวนสูง จึงมีความเสี่ยงที่ราคาจะลดลงได้
 • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ ไม่สามารถขายหรือเช่าได้ง่าย
 • ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย การลงทุนอสังหาริมทรัพย์มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าส่วนกลาง เป็นต้น
พิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์

คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น

สำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ควรเริ่มต้นจากรูปแบบที่ความเสี่ยงต่ำ เช่น ซื้อเพื่อปล่อยเช่า เพื่อเป็นการสะสมประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ ขยับขยายไปสู่รูปแบบที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เช่น ซื้อเพื่อเก็งกำไร

นอกจากนี้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขอคำแนะนำและคำปรึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้การลงทุนประสบความสำเร็จและลดความเสี่ยงลงได้

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง แต่ก็มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูงเช่นกัน ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์ จึงควรศึกษาข้อมูลและเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อให้การลงทุนประสบความสำเร็จและลดความเสี่ยงลงได้

Forbest Properties เราเป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีบริการด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้ง บริษัทนายหน้าขายที่ดิน ที่มีบริการขายที่ดินกรุงเทพและทั่วประเทศไทย เป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย และบริษัทนายหน้าขายที่ดินกรุงเทพพื่อการพาณิชย์ และมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในกระบวนการซื้อขาย ที่มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 32 ปี หากคุณกำลังมองหาบริการที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินกรุงเทพ หรือบริษัทนายหน้าขายที่ดินกรุงเทพ ไม่ควรพลาดที่จะติดต่อบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Forbest Properties

สนใจติดต่อ

02-2874-569

line ID : @forbestproperties

www.forbestproperties.co.th