5 สิ่งควรรู้ไว้ ก่อนใช้บริการรับสร้างบ้าน พิจราณาตามนี้ บ้านออกมาดีชัวร์

5 สิ่งควรรู้ไว้ ก่อนใช้บริการรับสร้างบ้าน

5 สิ่งควรรู้ไว้ ก่อนใช้บริการรับสร้างบ้าน

5 สิ่งควรรู้ไว้ ก่อนใช้บริการรับสร้างบ้าน แม้ปัจจุบันโครงการอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่จะมีบ้านสำเร็จรูปให้เลือกซื้อได้ตั้งแต่แบบแปลนภายนอกถึงการตกแต่งภายใน แต่หากต้องการบ้านที่ตอบโจทย์โดนใจแบบบ้านในฝัน บริการรับสร้างบ้านยังคงเป็นทางเลือกที่เรานึกถึงนั้นคุณอาจจะต้องใช้บริการรรับสร้างบ้านสักเจ้านึง แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าบริการรับสร้างบ้านจากเจ้าไหนจะน่าเชื่อถือได้บ้าง ในวันนี้แอดมินจะขอมาแนะนำข้อสังเกตในการหาบริการรับสร้างบ้านที่น่าเชือถือได้กันค่ะ ว่าคุณควรตัดสินใจเลือกใช้บริการสร้างบ้านจากข้อพิจรณาไหนได้บ้าง

• รู้เขา

ก่อนจะต้องเผชิญกับปัญหาบ้านที่สร้างเสร็จแล้วไม่ตรงตามรูปแบบหรือผู้รับเหมาทิ้งงาน อันดับแรกเราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลของผู้ให้บริการรับสร้างบ้านในตลาดทั้งหมด คุณอาจพิจรณาจาหบริษัทที่ไม่เคยมีประวัติเสียด้านการให้บริการมาก่อน ขอตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตทางธุรกิจ ก่อนจะคัดเลือกผู้ให้บริการรับสร้างบ้านอย่างน้อย 2-3 ราย เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างต้นทุนการก่อสร้าง คุณภาพของงาน ความสะดวกและความพึงพอใจในการใช้บริการ

สำหรับรายละเอียดที่ใช้เปรียบเทียบผู้ให้บริการสร้างบ้านนั้น คุณอาจจะต้องดูที่การแสดงขอมูลของบริษัทนั้น ๆ ที่สื่อถึงความเป็นมืออาชีพและความสามารถในงานก่อสร้างอย่างเต็มที่ เช่น ในบางบริษัทอาจจะมีแบบบ้านให้เลือกเกือบ 1,000 รูปแบบและเรทราคาให้บริการต่าง ๆ  ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถนำมาคิดเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น รวมถึงเราควรพิจารณาในรายละเอียดด้านระบบการบริหารและจัดการของบริษัทให้บริการรับสร้างบ้าน ตารางการก่อสร้างที่เป็นลำดับขั้นตอนมีกำหนดการ ลักษณะการทำงานว่าเป็นผู้ก่อสร้างเองหรือให้ผู้รับเหมาช่วง พร้อมทั้งจำนวนร้านค้าตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือข่ายที่พร้อมให้การสนับสนุนด้านวัสดุเป็นต้น

ทั้งหมดนี้ควรใช้เวลาพิจารณาอย่างค่อยเป็นค่อยไป และใช้ความระมัดระวังรอบคอบมากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดข้อยุ่งยากตามมาในภายหลังค่ะ

• รู้เรา

นอกเหนือจากการมองหาผู้ให้บริการรับสร้างบ้านที่ดีและตอบโจทย์แล้ว บ้านในฝันจะเป็นจริงได้ยังขึ้นอยู่กับการนำเสนอแนวคิดและรูปแบบบ้านที่ต้องการ รวมถึงการปรึกษาหารือกับผู้ให้บริการรับสร้างบ้านถึงความเป็นไปได้และระยะเวลาการก่อสร้างให้ได้ตามที่กำหนด ตลอดจนขนาดของงานก่อสร้างและงบประมาณที่ใช้ เพื่อคำนวณต้นทุนออกมาเป็นตารางเมตร และรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น จำนวนและอายุของผู้อยู่อาศัยในบ้าน เพื่อกำหนดจำนวนห้องนอน ห้องน้ำ ขนาดของห้องครัวหรือห้องอื่น ๆ ที่ต้องการใช้งาน พร้อมทั้งรายละเอียดเทคโนโลยีการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง เช่น แผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ผู้ให้บริการนิยมนำมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตและช่วยให้ขั้นตอนการก่อสร้างรวดเร็วขึ้น

• สัญญาว่าจ้าง

หลังจากสรุปรายละเอียดและความต้องการทั้งหมดกับผู้ให้บริการรับสร้างบ้านแล้ว เราจำเป็นต้องใส่รายละเอียดทั้งหมดไว้ในสัญญาว่าจ้างให้ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มให้บริการจนกระทั่งก่อสร้างโครงการสำเร็จ การกำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดงบประมาณที่ต้องใช้หรือมูลค่างานก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดจ่ายชำระเป็นงวดตามความคืบหน้าของงานในแต่ละช่วง โดยสัญญาจะกำหนดให้มีการตรวจรับงานเป็นระยะ เพื่อควบคุมความคืบหน้าของงานก่อสร้าง รวมถึง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษกรณีที่เราต้องการแก้ไขเพิ่มเติม หรือการชดใช้กรณีผู้ให้บริการรับสร้างบ้านผิดสัญญาหรือไม่ทำตามข้อตกลง

• ติดตามความคืบหน้าของงาน

เมื่อทำสัญญาว่าจ้างและเริ่มก่อสร้างแล้ว เรายังจำเป็นต้องติดตามความคืบหน้าของงานอย่างใกล้ชิดเป็นระยะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาในภายหลัง เช่น บ้านก่อสร้างไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา ผู้รับเหมาทิ้งงาน หรือบ้านไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้ โดยควรแบ่งเวลาเดินทางตรวจงานบริเวณก่อสร้างอย่างน้อย 3 ครั้งก่อนส่งมอบงาน เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการทำงานและแนวทางการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง

• การตรวจรับมอบบ้านและแก้ไขงาน

ก่อนเซ็นสัญญาตกลงรับมอบบ้าน เราควรตรวจสอบการก่อสร้างงานแต่ละส่วนอย่างละเอียดถี่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็น การเดินสายไฟ เพดาน ผนัง ความละเอียดของการทาสี การฉาบปูนที่ต้องมีความเรียบร้อยสม่ำเสมอ หากพบข้อบกพร่องก็สามารถทำเครื่องหมาย เพื่อแจ้งกับผู้ให้บริการแก้ไข รวมถึงการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน เช่น การติดตั้งประตูหน้าต่าง ความเรียบร้อยของพื้น รอยต่อหรือรอยเปื้อนต่าง ๆ และความแข็งแรงทนทาน ซึ่งหลังจากตรวจสอบและแจ้งการแก้ไขแล้ว เราควรกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการอย่างชัดเจน โดยส่วนใหญ่งานก่อสร้างจะมีช่วงเวลารับประกันผลงานตามประเภทของงาน เมื่อแก้ไขเรียบร้อย เราจึงสามารถนัดทำสัญญาส่งมอบงานได้

บริษัทโฮมแมกซ์ เดอะบิวเดอร์ จํากัด เป็นองค์กรธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานสถาปนิค วิศวกร และช่างก่อสร้างที่มี ประสบการณ์ในการทํางาน ในสายงานอาคารโดยเฉพาะ กว่า 12 ปี ทั้งบ้านพัก อาศัยส่วนบุคคลและงานโครงการของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนํา เพื่อดําเนินธุรกิจออกแบบ และก่อสร้าง พร้อมด้วยบริการครบวงจรเกี่ยวกับอาคาร ที่พักอาศัยทั้งงานโครงสร้างสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน เราได้พัฒนางานออกแบบที่คํานึงถึงการใช้สอยพื้นที่อย่างเต็มที่เหมาะสมและปรับให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและควบคุมการก่อสร้าง ให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าของเรา

ทั้งนี้ หากคุณกำลังมองหาแบบบ้านดี ๆ ที่สวยตรงใจ หรือสนใจในด้านของบริการสร้างบ้าน คุณสามารถปรึกษากับ  Homemax ได้นะคะ