อยากสร้างบ้านให้เสร็จไว ต้องดูปัจจัยอะไรบ้าง 5 ปัจจัยหลัก

อยากสร้างบ้านให้เสร็จไว ต้องดูปัจจัยอะไรบ้าง

อยากสร้างบ้านให้เสร็จไว ต้องดูปัจจัยอะไรบ้าง

อยากสร้างบ้านให้เสร็จไว ต้องดูปัจจัยอะไรบ้าง หากคุณกำลังสร้างบ้านสักหนึ่งหลัง แน่นอนว่า คุณจะต้องมีความคิดอยากที่จะให้บ้านของคุณเสร็จไว ๆ บ้านหลังใหม่ ที่ตรงใจตามที่เราออกแบบไว้ ทว่าการจะสร้างบ้านให้เสร็จพร้อมอยู่อาศัยนั้น แรกเริ่มจะต้องมีการวางแผนงานในการก่อสร้างที่รัดกุม ทั้งยังต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ อีกหลายด้าน โดยในแต่ละส่วนล้วนแต่ส่งผลต่อระยะเวลาในการสร้างบ้านแทบทั้งสิ้น ในวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจปัจจัยหลัก ๆ ที่มีผลกระทบต่อระยะเวลาในการสร้างบ้านว่าจะช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง

1. รูปแบบบ้าน

สิ่งแรกที่จะเป็นตัวกำหนด ระยะเวลาในการสร้างบ้านสักหนึ่งหลัง ที่ตัวคุณเองสามารถประเมินได้โดยคร่าว ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบและ ขนาดของบ้าน ว่ารูปแบบของบ้านที่คุณจะสร้างมีความซับซ้อนเพียงใด จำนวนกี่ชั้นในหนึ่งหลัง ยิ่งบ้านของคุณมีขนาด , ลูกเล่น หรือหลากชั้นเพียงใด ก็ย่อมต้องใช้เวลาในการทำงานโครงสร้างมากขึ้นเท่านั้น เพื่อให้ตรงตามแบบที่ออกไว้ และเกิดความปลอดภัยในแต่ละส่วนของบ้าน  

2. วัสดุก่อสร้าง

ลูกค้าหลายเจ้าให้ความสำคัญและพิถีพิถันในส่วนนี้สำหรับการสร้างบ้านสักหลัง ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้อง ประตู หน้าต่าง ฯลฯ เนื่องจากสามารถสะท้อนถึงความชอบและตัวตนของผู้อยู่อาศัยได้ดี ดังนั้น บ้านบางหลังจะมีวัสดุที่พิเศษแตกต่างกันออกไป ตามแต่ความต้องการของเจ้าของบ้าน โดยวัสดุบางประเภทอาจต้องใช้เวลานาน หรือรอหลายหลายเดือนสำหรับการติดตั้ง แต่หากมีการวางแผนอย่างดีตั้งแต่แรกเริ่มต้นและมีการสั่งสินค้าไว้ล่วงหน้า ก็อาจจะย่นระยะเวลาในการรอวัสดุต่าง ๆ ออกไปและทำให้การติดตั้งเร็วขึ้นได้

3. ผู้รับเหมาหรือบริษัทให้บริการรับสร้างบ้าน

ผู้รับเหมาหรือบริษัทที่ให้บริการรับสร้างบ้านถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่มีผลต่อระยะเวลาในการสร้างบ้านด้วยเช่นกัน หลายท่านคงเคยได้ยินปัญหาเกี่ยวกับผู้ รับเหมาหรือบริษัทรับสร้างบ้านในบางเจ้าที่อาจทำงานล่าช้า ทิ้งงาน และอาจรวมไปถึงการทำงานที่ไม่เรียบร้อย  ดังนั้น คุณอาจจะต้องทำการคัดเลือกผู้รับเหมาหรือบริษัทรับสร้างบ้าน เพื่อให้บ้านออกมาตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย ปลอดภัย และบ้านเสร็จตามระยะเวลาที่คุณตกลงกันไว้

5 อาชีพที่เกี่ยวกับการสร้างบ้าน คุณทราบหรือไม่ว่าในการสร้างบ้านหนึ่งหลัง

4.เจ้าของบ้าน

เจ้าของบ้านหรือตัวคุณเองก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ระยะเวลาในการสร้างบ้าน เปลี่ยนแปลงได้ เหตุเพราะความต้องการที่ปรับเปลี่ยนไปจากแบบหรือความต้องการเพิ่มเติมในระยะเวลาระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งหากเปลี่ยนแปลงไปจนผิดจากข้อกฎหมายระยะเวลาในการสร้างบ้านของคุณอาจจะนานมากยิ่งขึ้นพอสมควร

5. สภาพอากาศ

เรื่องฤดูกาลฟ้าฝน เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและไม่มีใครสามารถกำหนดได้ โดยมาตรฐานระยะเวลาในการสร้างบ้านส่วนใหญ่ อาจกินเวลาตั้งแต่ 7 – 12 เดือน หรือยาวนานกว่านั้น แต่หากมีเรื่องของฤดูกาลฟ้าฝนมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วนั้น ก็อาจทำให้บ้านของคุณเสร็จช้ากว่ากำหนดได้เช่นกัน

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นเพียงปัจจัยหลัก ๆ ที่ทำให้เจ้าของบ้านสามารถประเมินระยะเวลาในการสร้างบ้านของตนได้ในเบื้องต้นเพียงเท่านั้น แต่ตามจริงแล้วอาจจะยังมีอีกหลายปัจจัย ที่ทำให้ระยะเวลาในการสร้างบ้านของคุณไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านคนงาน ผู้รับเหมา ปัญหาเรื่องงบประมาณ หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ เป็นต้น ทางที่ดีที่จะทำให้คุณสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของระยะเวลาการสร้าง ที่จะทำให้บ้านของคุณสร็จได้ตามกำหนดนั้น ควรคัดสรรผู้รับเหมาหรือบริษัทรับสร้างบ้านที่มีประสบการณ์ น่าเชื่อถือ และสามารถให้คำปรึกษาได้ 

บทความที่เกี่ยวข้อง