8 ความเชื่อกับการสร้างบ้าน ความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่กับคนไทยอย่างเรามานาน

8 ความเชื่อกับการสร้างบ้าน

8 ความเชื่อกับการสร้างบ้าน

บ้านสไตล์เนเชอรัลบ้านของคนรักธรรมชาติ ออกแบบบ้านสไตล์เนเชอรัล

8 ความเชื่อกับการสร้างบ้าน ความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่กับคนไทยอย่างเรามานาน เป็นเหมือนคำบอกเหล่าของผู้ใหญ่ที่กล่าวกันมาอย่างยาวนาน มีหลายเรื่องที่ถูกห้ามหรือถูกเตือน วันนี้ HomeMax เลยหยิบความเชื่อของคนไทยที่เกี่ยวกับบ้านเล่าให้ฟังกัน หากใครสนใจสามารถนำไปปรับบ้านตามได้นะคะ

1.ห้ามสร้างบ้านที่มีถนนรอบล้อมทั้งสี่ด้าน บ้านที่มีถนนล้อมรอบ ผู้อยู่อาศัยจะสร้างความสงบได้ยาก เนื่องจากเสียง ฝุ่น ควัน จากการจราจรจะเข้ามารบกวนผู้อยู่อาศัยตลอดเวลา เกิดผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย

2.ห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่กลางลานบ้านหรือปลูกบ้านล้อมต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ที่มีตลาดใหญ่และสูงมีโอกาสที่กิ่งไม้แห้งจะหล่นลงมาสร้างความเสียหายให้กับบ้านได้

3.ห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่แนวเดียวกับประตู การปลูกต้นไม้บดบังทางเข้าบ้าน สร้างความสับสนให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเยี่ยมเยือนตลอดจนต้นไม้หน้าบ้านทำให้การปรับใช้พื้นที่หน้าบ้านทำได้ยากขึ้นด้วย

4.ห้ามสร้างบ้านตั้งอยู่บนทำเลที่สร้างความรำคาญใจ ท้อแท้และหดหู่ บั่นทอนพลังชีวิต เช่น ป่าช้า สถานีตำรวจ โรงพยาบาล เรือนจำ หรือศาล

5.ห้ามสร้างบ้านอยู่ในน้ำ โดยปกติในอากาศจะมีความชื้นอยูในระดับที่พอเหมาะหากบ้านอยู่บนน้ำ ความชื้นในอากาศจะมีมากขึ้นทำให้รู้สึกอึดอัด ไม่สบายตัว มีโอกาสเป็นโรคทางเดินหัวใจได้ โครงสร้างของบ้านที่อยู่ระหว่างน้ำและอากาศจะมีโอกาศสึกกร่อนได้มากกว่าปกติ

6.ห้ามสร้างสระน้ำใหญ่ติดกับตัวบ้าน บ้านจะมีสระน้ำขนาดใหญ่ติดกับตัวบ้าน จะบดบังรัศมี และยังมีเรื่องความชื้นที่มีสระน้ำขนาดใหญ่ ถ่ายเทให้กับอากาศในปริมาณที่มากจนเกินไปได้ เลยต้องระวังการทรุดตัวของโครงสร้างบ้าน

7.ห้ามขุดบ่อน้ำไว้หลังบ้าน หลังบ้านเป็นบริเวณที่ไม่ค่อยมีกิจกรรมสักเท่าไร อีกทั้งยังมืดและอาจจะรกร้าง การมีบ่อน้ำอยู่หลังบ้านจึงเป็นอันตรายอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การดูแลรักษาก็ยาก

8.ห้ามสร้างศาลพระภูมิหันหน้าออกนอกบ้าน เรื่องความเชื่อเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน กางวางศาลพระภูมิในตำแหน่งที่เหมาะสมทำให้เกิดความสะดวกต่อการสักการะบูชา เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ก็ส่งผลทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้

บทความที่เกี่ยวข้อง