ออกแบบบ้านอย่างไรให้อยู่สบายและประหยัดพลังงานไปกับhomemax

ออกแบบบ้านตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นการใช้ชีวิตไปกับ Homemax

ออกแบบบ้านตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นการใช้ชีวิตไปกับ Homemax

รับออกแบบบ้าน-ออกแบบบ้าน
รับออกแบบบ้าน-ออกแบบบ้าน

ออกแบบบ้านตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นการใช้ชีวิตไปกับ Homemax การสร้างบ้านเริ่มต้นจากการสร้างบ้านส่วนการ ออกแบบบ้าน

การสร้างบ้านส่วนการวางโครงสร้าง การสร้างบ้านส่วนการตอกเสาเข็ม การสร้างบ้านส่วนการลงทำพื้น การสร้างบ้านส่วนการเดินสายไฟ

การสร้างบ้านส่วนการต่อท่อปะปาตลอดจนการสร้างบ้านส่วนการ ทาสีบ้านและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน การสร้างบ้านส่วนต่างๆจึงมีความสำคัญมากเพราะถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปการสร้างบ้านและแบบบ้านที่วางไว้ก็จะออกมาไม่สมบูรณ์ตามแบบบ้านที่วางไว้

และอาจจะทำให้เกิดปัญหาจากการสร้างบ้านภายหลังได้

ยิ่งถ้าหากคุณทำสัญญากับบริษัทรับสร้างบ้าน หรือผู้รับเหมาก่อสร้างที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีความรับผิดชอบ ทิ้งงานกลางคัน คุณก็จะเสียเวลาที่ต้องหาบริษัทรับสร้างบ้าน หรือผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหม่และเสียเงินที่จ่ายค่ามัดจำไปแล้ว หากคุณได้ทำสัญญากับบริษัทรับสร้างบ้าน

หรือผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบ

ไม่ทิ้งงานการสร้างบ้านกลางคัน คุณก็จะได้บ้านที่สวยงามตามแบบบ้านที่วางไว้ ประหยัดเวลาให้การสร้างบ้าน และงบประมาณที่ใช้สร้างบ้านอีกด้วย

บริษัท Homemax เรามีผู้เชี่ยวชาญงานสำหรับการสร้างบ้านหมุนเวียนสร้างบ้าน มากกว่า 200 คน บริษัท Homemax เรามีทรัพยากรต่างๆ อาทิเช่น กำลังคน ยานพาหนะ และอุปกรณ์ในการสร้างบ้านมากเพียงพอต่อการสร้างบ้านแด่คุณ

บริษัท Homemax สร้างบ้านในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ได้มากถึง 40-50 หลังต่อปี รวมไปถึงสร้างบ้านด้านงานสถาปัตยกรรมเต็มรูปแบบ และบริษัท Homemax เราพร้อมที่จะขยายจำนวนแรงงานอย่างต่อเนื่องตามปริมาณงานสร้างบ้าน

และจากศักยภาพของทีมงานมืออาชีพของบริษัท Homemax จึงสามารถขยายสายงานธุรกิจด้านการสร้างบ้านเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีที่ดินเป็นของตนเองและต้องการปลูกสร้างบ้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเหมาะสมกับการใช้งานพื้นฐานของแต่ละครัวเรือน ในงบประมาณที่ควบคุมได้

ผลงานการออกแบบบ้าน
ผลงานการออกแบบบ้าน

ขั้นตอนการสร้างบ้าน ออกแบบบ้านของ Homemax : 1.สำรวจแบบบ้าน/วางผัง ศึกษากฎหมาย

ขั้นแรกของการสร้างของHomemax เราจะทำการสำรวจที่ลูกค้าต้องการสร้างบ้านไม่ว่าจะเป็น ความกว้าง ควาวยาว ของพื้นที่สร้างบ้าน หรือจะเป็นความหนาแน่นของพื้นดินรอบที่จะสร้างบ้าน เมื่อทำการสำรวจเสร็จ Homemax เราจะทำการวางผังบ้านเพื่อใช้ในการสร้างบ้าน ต่อมา Homemax เราจะทำการศึกษากฎหมายและข้อบังคับของเขตพื้นที่ ที่ Homemax เราจะสร้างบ้าน เนื่องจากแต่ละเขตพื้นที่มีกฎหมายและข้อบังคับของเขตพื้นที่ ที่ต่างกันออกไป

ขั้นตอนการสร้างบ้าน ออกแบบบ้านของ Homemax : 2.ออกแบบบ้าน/พัฒนาแบบบ้าน/เลือกวัสดุ

ขั้นที่2 คือการออกแบบบ้าน Homemax เราจะออกแบบบ้านตามที่ลูกค้าต้องการจะสร้างบ้านหรือลูกค้าสามารถเลือกแบบบ้านที่จะสร้างบ้้านของทาง Homemax เราได้ ทาง Homemax เรามีแบบบ้านให้คุณเลือกมากกว่า 60 แบบ เมื่อ Homemax เราออกแบบบ้านสร็จแล้วเราจะส่งแบบบ้านให้ลูกค้าพิจรณา หากมีข้อแก้ไขทาง Homemax เราจะนำแบบบ้านมาปรับพัฒนา และแก้ไข เมื่อได้แบบบ้านที่ต้องการ Homemax เราจะเลือกวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับบ้านของคุณ

ขั้นตอนการสร้างบ้าน ออกแบบบ้านของ Homemax : 3.เซ็นสัญญา/ทำแบบขออนุญาตก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ 3 คือการเซ็นสัญญาการสร้างบ้าน เมื่อทำการเซ็นสัญญา ลูกค้าจะต้องชำระค่ามัดจำสร้างบ้านให้ทางHomemaxเรา เป็นจำนวน 50,000 บาท ส่วนเการชำระเงินค่าสร้างบ้านลูกค้าต้องชำระเงินเป็นงวดตามสัญญา และเมื่อทำสัญญา การสร้างบ้านเสร็จเราจะทำการทำแบบขออนุญาตก่อสร้าง

แบบบ้าน
แบบบ้าน

ขั้นตอนการสร้างบ้าน ออกแบบบ้านของ Homemax : 4.ก่อสร้าง/งานโครงสร้าง/เสาเข็ม/ฐานราก/เสาคาน

ขั้นตอนที่ 4 คือการก่อสร้างบ้าน เริ่มจากการปรับหน้าดินต่อจากนั้นจะเป็นการสร้างบ้านส่วนของการวางโครงสร้างบ้าน การสร้างบ้านส่วนของการตอกเสาเข็ม การสร้างบ้านส่วนของการทำพื้นบ้าน และการสร้างบ้านส่วนของการวางเสาคานเพื่อรับน้ำหนัก

ขั้นตอนการสร้างบ้าน ออกแบบบ้านของ Homemax : 5.งานวัสดุภายใน/นอก

ขั้นตอนที่ 5 คือการสร้างบ้านส่วนงานวัสดุภายใน/นอก ส่วนนี้จะเป็นส่วนของการสร้างบ้านส่วนผนัง การสร้างบ้านส่วนกันห้องต่างๆ การสร้างบ้านส่วนปูพื้นห้องต่างๆ การสร้างบ้านส่วนฝ้าและเพดาน การสร้างบ้านส่วนหลังคา การสร้างบ้านส่วนงานใส่ประตู การสร้างบ้านส่วนหน้าต่าง การสร้างบ้านส่วนวงกลบ และการสร้างบ้านส่วนงานบันได

ขั้นตอนการสร้างบ้าน ออกแบบบ้านของ Homemax : 6.งานตกแต่งภายใน

ขั้นตอนที่ 6 คืองานตกแต่งภายใน ได้แก่ การสร้างบ้านส่วนการทาสีบ้าน การสร้างบ้านส่วนการติดตั้งสุขภัณฑ์  และการสร้างบ้านส่วนการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ

ขั้นตอนการสร้างบ้าน ออกแบบบ้านของ Homemax : 7.งานระบบไฟฟ้า/ประปา

ขั้นตอนที่ 7 คือ การสร้างบ้านส่วนการวางและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และ ระบบประปา

ขั้นตอนการสร้างบ้าน ออกแบบบ้านของ Homemax : 8.ส่งมอบบ้าน

ขั้นตอนที่ 8 การส่งมอบบ้านหลังจากการสร้างบ้านเสร็จให้แด่ลูกค้า

รับชมแบบบ้าน-ออกแบบบ้าน Homemax
รับชมแบบบ้าน-ออกแบบบ้าน Homemax